Sandgrav3

Den Frie Forening Artemisia

– Ny Ernæring til Mennesker i Tiden

Af Tina N. Hansen

Vi lever i en tid, hvor mange af vores kulturplanter ikke længere kan give os de rette kræfter til vores sunde livsgrundlag. I løbet af de sidste 100 år har planteforædlingen skullet tilpasse sig det kemiske landbrugs metoder, og det har blandt andet ført til, at hveden som kornplante har fjernet sig så vidt fra sin oprindelse, at den for nogle år siden nåede til et ’depressionsstadie’. Nu forsøger man at krydse en livstyrkende græsart ind i hveden, for at opretholde dens liv.
Den 29. september på Michaels Dag i 2016, stiftede en gruppe biodynamiske landmænd, gartnere og forbrugere en ny forening. Dens navn er Artemisia, og dens store opgave er at arbejde for dyrkning og udvikling af nye kvalitative kulturplanter, til mennesker - børn som voksne - i vores tid.
Allerede for 100 år siden havde landmænd en oplevelse af denne degenerative udvikling af vores ernæringsplanter, og de spurgte derfor Rudolf Steiner om han kunne komme med råd og anvisninger til, hvordan arbejdet i landbruget igen kunne belives. I løbet af landbrugsforedragene i 1924, beskrives situationen i forskellige sammenhænge med disse ord:

”Det er de færreste mennesker, der er klar over, at det i løbet af de sidste årtier har vist sig inden for landbruget, at alle de produkter, mennesker faktisk lever af, degenererer og oven i købet gør det med overordentlig hast. ”… ”Det forholder sig nu sådan, at det for eksempel ikke blot er menneskehedens moralske udvikling i nutiden – i overgangstiden fra Kali Yuga til den lyse tidsalder – der er i degeneration, men at også det mennesket med sine foranstaltninger har fået ud af jorden og af det, som er direkte over den, er i en hastig degeneration”… ”I grunden er der ikke et menneske ..., der ved, hvad gødningen i virkeligheden betyder for marken … ".

Udover denne degenererende udvikling har mennesket igennem de sidste mange tusinde år forandret sin konstitution, sine behov og sine fordøjelseskræfter, og antallet af allergier og fordøjelsesrelaterede vanskeligheder er meget hyppige blandt børn og voksne i dag.
Rudolf Steiner giver i landbrugsforedragene nogle vigtige konkrete informationer omkring den fremtidige biodynamiske forædling af vores kulturplanter, hvis de skal være i stand til at møde menneskets behov for livgivende ernæring.
Der var flere, der tog dette vigtige forædlingsarbejde op, mens Rudolf Steiner endnu levede. En af dem var Ernst Stegemann. Han beretter om, hvordan Rudolf Steiner, i en personlig samtale før landbrugskurset, tydeligt pegede på sammenhængen mellem planternes ernæringsmæssige degeneration og påvirkningen af Kali Yuga tiden (3101 f.Kr.-1899 e. Kr. - Kali Yuga omtales også som mørkets tidsalder). Dertil må lægges, at jorden som planet-organisme samtidigt er blevet ældre, og har færre livskræfter. Det er menneskenes opgave på ny at belive kulturplanterne. Fra Erika Riese, ved vi, at Rudolf Steiner rådede til at opgive krydsning og tilbagekrydsning. Der skulle heller ikke gribes tilbage til højt forædlede sorter, men helst arbejdes med vilde sorter, og han nævner nogle særlige græsser og enkorn, som ville egne sig godt til en ny forædling.

Vilde sorter og særlige græsser
Her er nogle af de sorter, der anbefales som grundlag for et videre arbejde, hvoraf jeg har arbejdet med nogle gennem flere år:

  • Hordeum murinum som oprindelse for byg - gold byg
  • Bromus sterilis som oprindelse for havre - en hejregræs
  • Elymus repens som udgangspunkt for hvede - kvikgræs
  • Enkorn
  • (Secale montanus – en vild bjergrug)

Det er min erfaring, at disse planter har særlig mange livskræfter og nærmest venter på, at vi som mennesker hjælper dem på vej til at blive nye kulturplanter. I arbejdet med disse ’vilde planter’ har jeg også erfaret, at det er en stor hjælp at anvende ler i præparatform. Leret formidler flere substantielle kræfter fra rødderne op i frugtdelen/kernerne af planten. Efter 5 års arbejde med styrkelse af kvikplanternes frøsubstans, er vi nu der, hvor de første planter sidste år blev startet fra udvalgte frø og er under ny udvikling som selvstændige kulturplanter.
Et vigtigt mål for foreningen Artemisia er, at arbejde for at nå til at kunne bage særlige ’hjerneopbyggende’ brød til børn i alderen 0-7 år med de udviklede græsser og korn. Endvidere vil vi udvikle brød til andre personer med koncentrations- og fordøjelsesvanskeligheder.

 

Hjernens opbygning
De første 7 leveår er den tid, hvor hjernen som organ udvikles, og fra Landbrugskurset ved vi, at ernæringen har en uvurderlig betydning for opbygningen og vedligeholdelsen af hjernen:

”Hvis De spørger Deres hjerne: Hvorfra kommer substansen? Så skal De betragte føden. ”(Rudolf Steiner: Landbrugskurset s. 200, dansk udgave)

Hjernens indre udfyldning af substans kommer fra den bearbejdede optagne ernæring, og her er kvaliteten og fordøjeligheden af afgørende betydning for barnets udvikling. Mange børn i dag har svært ved at få den ernæringsmæssige substans og kvalitet, som kan opbygge og udfylde deres hjerne som organ. Proteinerne søger til den bageste del af hjernen, og problemer med mellemørebetændelse hos børn er meget ofte relateret til vanskeligheder i fordøjelsen af de pasteuriserede mælkeproteiner. Kulhydrater og stivelse søger til mellemhjernen og salte og mineraler til den forreste del af hjernen, herunder frontallapperne. Hvis hjernen bygges op med et godt grundlag, har det også vigtig betydning for vores alderdom, når livskræfterne begynder at trække sig væk. Alzheimers er en demensform som har stor relation til ernæringen og særlig proteinstofskiftet. Dedikerede Alzheimer-forskere i Californien beskriver to slags proteinstrukturer, som ødelægger hjernecellerne: Tau som ødelægger nervecellerne indefra og Beta Amyloid som destruerer hjernecellerne udefra.
Ernæringsmæssigt kan man opleve en bedring, hvis man udelader de vanskeligt fordøjelige proteinstrukturer, og til dem hører pasteuriserede mælkeprodukter og moderne glutenstrukturer.
Det kræver særlig mange livskræfter for mennesket at opløse og nedbryde de proteinstrukturer, vi indtager gennem ernæringen. Vanskelighederne viser sig primært i mavesmerter omkring navlen, i tyndtarmens irritable forsøg på at nedbryde de pasteuriserede mælkeproteiner, og længere nede under navlen i endnu stærkere smerter, hvor særlig de vanskelige glutenproteiner skal opløses, inden de forlader tyndtarmen. Her er pizzabunde med durum hvede de mest smertelige.
Flere planter, særlig græsserne og enkorn, har nogle meget simple proteinstrukturer og er let fordøjelige og ernærer hjernen uden at skabe forstyrrelser eller ødelæggelser.

 

Lysroden
Endnu en af Foreningen Artemisias opgaver er at dyrke, forarbejde og udbrede kendskabet til lysroden, Dioscorea batata. Lysroden blev fremhævet af Rudolf Steiner, i forbindelse med Landbrugskurset i pinsen 1924 i Koberwitz. Her pegede han på denne rod som den eneste plante, der er i stand til at oplagre lysæter fra jordens omgivende sfære, og bevare denne i plantens underjordiske dele.
Lysroden med sine kvalitative oplagrede lysæter-kræfter beskrives som en meget vigtig plante at kultivere i Europa til Europas befolkning. Lyset og opdriftskræfterne i denne særlige rod, der ledes til hovedet, kan blandt andet opleves som en vigtig hjælp til tænkningen og forvandlingen af de ’onde’ kræfter i mennesket. Lysroden betragtes som den allertidligste yamsrod – Ur yamsroden.
Roden skal dyrkes i stærkt kiselholdigt sand, som hjælper roden med at opfange lysæter-kræfterne. Roden indeholder en særlig mælkehvid slimholdig saft, som gradvis forvandles til en fin stivelse efter 2-3 års dyrkning, hvorefter roden er klar til ernæring for mennesket. Lysroden opfanger de indstrømmende lysæter-kræfter, der her i Danmark kommer i en horisontal retning. Lysæteren kommer til jorden vertikalt i Østen, stråler horisontalt gennem Europa og går ned i undergrunden i Syd Amerika – og forvandles der til elektricitet. I Danmark er lysæter-indstrålingen størst i den østlige del af landet.
I et foredrag til biodynamiske landmænd i England har den antroposofiske læge Karl König engang skitseret de 4 æter-arter i jordens omkreds (se tegningen fra Earth and Man, Karl König, s. 89. -Farverne har jeg tilføjet for at tydeliggøre forbindelsen til elementerne på jorden.)

Lysroden

Mange planter er påvirket af denne lysæter omkring jorden, men Lysroden er den eneste som kan oplagre lysæter-kræfterne i roden.
Mit materiale af lysrod har jeg hentet ved Stuttgart i Tyskland. Det var under et besøg ved den tyske ’lysrodsforædling’ den 2. april 2009, og det var min hensigt at undersøge, hvorvidt det er muligt at dyrke denne rod i det danske klima. Det har glædeligt vist sig, at det er muligt, selvom det må ske under særlig beskyttede forhold. (Fotos af lysrodens udvikling kan ses på www.lysrod.dk). I øjeblikket er vi stadig ved at opformere lysroden i den danske æter-geografi, men inden for de næste to år håber vi at kunne have nok materiale til at begynde at tørre roden og anvende den, i større målestok.
Når mennesket indtager roden, er lysæter-kræfterne så stærke, at de allerede frigøres i mundhulen. Normalt optager vi først vores næring, når den passerer tyndtarmen, hvor den først egentlig kan optages rigtigt i organismen. Men selv små mængder af denne lysrod virker meget nærende for mennesket.
I Midteuropa har man opdaget, at lysrodens ’livsstrømme’ er i stand til at modvirke de stadig mere fremskridende forhærdningstendenser i den menneskelige krop. I Kina kaldes lysroden Shanyao, der betyder ’Bjergmedicin’, og den er her en ældgammel nærings- og kulturplante. I dag dyrkes planterne i Kina næsten udelukkende i medicinsk øjemed.
Foreningen Artemisia ser det som en af sine vigtigste opgaver at dyrke og arbejde med disse rødder i Danmark i en almennyttig form og beskytte røddernes udvikling på et biodynamisk og antroposofisk grundlag.

Navnet Artemisia
Foreningens navn Artemisia er i stor grad inspireret af Artemis gudinden fra Efesos templet, som repræsenterer alle de frugtbare levende kvaliteter, som vi arbejder med i det biologisk dynamiske landbrug; bien, blomsten, koen, mælken, solen, mennesket i en udviklingsproces med det levende.

Artemis

Artemis gudinden fra Efesos templet

Artemisia med I og A i slutningen, er samtidig det latinske navn for bynkefamilien, og for Kinesisk Malurt (Artemisia annua). Den er i særlig grad en jeg-styrkende plante.
(Læs evt. mere på www.rytmiskmassage.dk/artikler).


Vi har i øjeblikket et plantesamarbejde med Steffenskilde, der er Danmarks ældste drevne biodynamiske landbrug og ligger i det vestlige Sjælland syd for Tissø. Desuden har vi et samarbejde med Marjattas landbrug og gartneri i den østlige del af Sjælland ud til Præstø Fjord. Vi har også samarbejde med "Højbo" ved Brande, "Store Vædeled" ved Veflinge på Fyn, "Mønstergård" ved Østermarie på Bornholm og med "Højmark" ved Østbirk.

Læs mere og bliv medlem på www.lysrod.dk
Ser du vigtigheden af arbejdet med vores planter og vores ernæring, vil det glæde os hjerteligt, hvis du vil støtte vores arbejde økonomisk. Store som små beløb er velkomne. Der kommer også praktiske opgaver, som du kan understøtte arbejdet med.
Du kan også blive direkte medlem af foreningen. Vi har ikke fastsat nogen kontingentstørrelse, men vil lade det være op til den enkelte. Et vejledende beløb kunne være kr. 200,- for perioden fra den 29. september til den 29. september, som er foreningens år.
Man kan også blive Livstids-Medlem for kr. 10.000,-
Medlemmerne indbydes årligt til at besigtige planterne i deres udvikling og eventuelt til andre arrangementer omkring arbejdet. Foreningens kontonummer er 9860 - 0000 610 690.
Send gerne en e-mail til vores mail koordinator Jesper Sloth på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. med navn og mail-adresse, så vi kan invitere dig til plante besøg.

På forhånd tak!

Foreningen Artemisia ved: 

Tina Nørholt Hansen,  tina.rytmisk@gmail.com